آزمایشگاه فناوری دانش

پژوهش در آزمایشگاه فناوری دانش با هدف درک، نمایش، مدل‌سازی مسایل پیچیده در زمینه‌های پردازش هستان‌شناسی، شبکه های بیزی، سیستم‌های بی‌درنگ و محاسبات ابری انجام می شود. این آزمایشگاه به طور متوسط پذیرای ۱۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری است که در تیم‌های چندگانه همکاری پژوهشی دارند. هدف این است که با ایجاد هسته های پژوهشی و الزام برای همکاری بهره‌وری را افزایش داده و برون دهی مقالات را بهبود دهیم.

 

وبگاه آزمایشگاه