1- شیوه ی نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
 2- مواردی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید موقع تسویه حساب پایان نامه رعایت نمایند

3- در خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی به مجلات معتبر و با کیفیت بالای علمی

 4- اظهار نامه ( مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)

6- قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( پست الکترونیک)

34- ارشد

35- فرم مشخصات دانشجویان کارشناسی ارشد

36- دروس جبرانی کارشناسی ارشد اخذ شده در مقطع کارشناسی(گرایش هوش مصنوعی)

7- لیست دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ورودی1393 گرایش نرم افزار

8- اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد( 7 مهر 93)

9- اساتید دانشجویان کارشناسی ارشد 93 ( گرایش هوش مصنوعی )

10- قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393(93/10/28)

11- دانشجویان کارشناسی ارشد در مرحله انتخاب استاد راهنما حتما 3 انتخاب خود را مشخص و از هرسه استاد باید امضا بگیرند.(93.8.10)

12- شرکت در 2 سمینار قبل از دفاع پیشنهاده

13- تمدید سنوات دانشجویان ارشد ورودی 91