آزمایشگاه یادگیری ماشین

آزمايشگاه يادگيری ماشين در سال ۱۳۸۰ جهت انجام فعاليت‌های پژوهشی در زمينه هوش مصنوعی شاخه يادگيری ماشين، نظريه يادگيری و داده کاوی در گروه کامپيوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس گردید. مسئولیت این آزمایشگاه به عهده آقای دكتر  رضا منصفی  می‌باشد. اعضای این آزمایشگاه شامل دانشجويان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد است که در حال حاضر در زمینه‌‌های تحقیقاتی يادگيری ماشين فعالیت می‌کنند.

 

وبگاه آزمایشگاه