1- شیوه ی نگارش رساله دکتری

 2- اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان دکتری

 3- مواردی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید موقع تسویه حساب پایان نامه رعایت نمایند

4- در خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی به مجلات معتبر و با کیفیت علمی

5- قابل توجه دانشجویان دکتری(سقف نمره رساله)(93/2/20)

6- آیین نامه جدید دکترا(93/2/22)

 7- دستور العمل اعطای تحصیلات شرکت در همایش علمی معتبر خارج از کشور( ویژه دانشجویان دکتری)

8- اظهار نامه( مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)

9- قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( پست الکترونیک)

10- دانشجویان دکتری باید حداکثر تا پایان ترم 4 از پیشنهاده رساله خود دفاع کنند.93.8.10

11- روال بررسی پیشنهاده رساله دکترا در گروه مهندسی کامپیوتر 93.11.15

12- شرکت در 4 سمینار قبل از دفاع پیشنهاده

13- دستور العمل و فرم های مربوط به وام دانشجویان دکتری در برد گروه قرار دارد.

14- امتحان جامع دکتری در نیمه اول خرداد 94 برگزار خواهد شد. دانشجویان متقاضی فرم اعلام شرکت و کارنامه خود را تا اخر اردیبهشت به گروه تحویل دهید.(94.1.19)

15- شیوه نامه اجرایی ثبت اختراع به جای مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله

16- نوع و نمره ثبت اختراع

17- راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 3

 18- ابلاغ مجوز دفاع از رساله دوره دكتری در نيمسال هفتم تحصيلی