برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش

ششمین کنفرانس بين‌المللي کامپيوتر و مهندسی دانش  دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. گروه مهندسی کامپيوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد افتخار دارد که پايه‌گذار برگزاری اين‌ کنفرانس آنلاين، مجازی و بين‌المللی است. پنج دوره گذشته اين کنفرانس در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برگزار شد که با استقبال خوب دانشجويان، دانش‌پژوهان، استادان، کارشناسان و مهندسان مواجه گرديد.