جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵ در روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۲ الی ۱۴ در محل آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار می شود.