قابل توجه دانشجویان کارشناسی: نشست هم انديشی مسائل آموزشی با دانشجويان كارشناسی مهندسی كامپيوتر

از تمامی دانشجويان مقطع كارشناسی مهندسی كامپيوتر دعوت می شود تا در جلسه پرسش و پاسخ پيرامون مسائل آموزشی گروه، كه با حضور كليه اساتيد محترم گروه در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲ در محل سالن اجتماعات دانشکده برگزار می گردد، شركت نمايند.

با تشكر، گروه مهندسی كامپيوتر