هفتمین دوره کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش (ICCKE 2017)

هفتمین دوره کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش (ICCKE 2017) در تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ (۲۶ و ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) بصورت آنلاین و به زبان انگلیسی برگزار می گردد. ICCKE  اولین کنفرانس بین المللی مجازی در کشور است که به منظور ارائه دستاوردهای پژوهشی نوین در زمینه کامپیوتر و مهندسی بصورت سالیانه توسط گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد. مقالات پذیرفته شده در کنفرانس توسط IEEE Xplore نمایه می شود. همچنین مقالات برتر کنفرانس جهت چاپ در مجله مهندسی کامپیوتر و دانش انتخاب می شوند.  

آدرس دائمی سایت کنفرانس: http://iccke.um.ac.ir

The International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) is an online annual conference for the presentation of cutting-edge research contributions in the fields of computer and knowledge engineering. ICCKE 2017 is the 7th virtual forum to bring together leading scientists in the field. Previous ICCKE conference papers have received 1.08 citations/paper (on average) with h5-index=8. Accepted papers will be indexed in IEEE Xplore. Moreover, extended versions of selected papers will be considered for publication at CKE Journal.
 
 ICCKE 2017 poster