قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳

دانشجویانی که ترم ششم تحصیلی خود را میگذرانند برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود باید از آموزش دانشکده مجوز دفاع را کسب نموده و حداکثر تا ۱۵ شهریور پایان نامه خود را به داوران تحویل دهند . آخرین مهلت دفاع جلسه دفاع از پایان نامه ۲۹ شهریور ماه می باشد .

در ضمن دانشجویان نمره همکاری با گروه خود را با دبیران گرایش چک نمایند.

تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر