برگزاری ICCKE 2017

كنفرانس ICCKE2017 در تاريخ هاي ٤ و ٥ آبان ماه برگزار شد. فيلم برنامه هاي كنفرانس ICCKE2017 شامل سخنراني هاي كليدي، نشستها و مقالات از طريق لينك زير قابل دسترس مي باشد:

- لينك خبر در سايت كنفرانس:
http://iccke2017.um.ac.ir/index.php?name=News&file=article&sid=18

ضمنا دانشجوياني كه بصورت حضوري يا مجازي در كنفرانس شركت كردند، مي توانند براي دريافت گواهينامه حضور، به دبيرخانه كنفرانس (خانم روحاني- داخلي ٦١٢٦) مراجعه نمايند.