برگزاری كارگاه آموزشي “روش تحقيق و مقاله نويسي”

كارگاه آموزشي “روش تحقيق و مقاله نويسي” روز يكشنبه 13 اسفند از ساعت 8 تا 12 توسط همكاران گروه مهندسي كامپيوتر جناب آقاي دكتر كاهاني، جناب آقاي دكتر نقيب زاده و جناب آقاي دكتر اسدي برگزار شد و حدود 250 نفر اين كارگاه شركت كردند.

 

 

کارگاه در سه بخش ارائه گردید:

بخش اول – روش تحقيق: جناب آقاي دكتر كاهاني

فایل pdf ارائه

5 1

بخش دوم – نوشتن مقاله علمي: جناب آقاي دكتر نقيب زاده

فایل pdf  ارائه

1

بخش سوم – فرايند ارسال مقاله: جناب آقاي دكتر اسدي

فایل pdf ارائه

3 1

 

همچنین فیلم‌های این جلسه در آدرس زیر قرار دارند.

https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/bCMyzrryPZxMaXM