دومين جلسه شبكه علمي مهندسي كامپيوتر استان به ميزباني گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

دومين گردهمايي مديران مهندسي كامپيوتر دانشگاه هاي مشهد با مسئولين فناوري فن‌]وري اطلاعات استانداري به ميزباني گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد در روز سه‌شنبه 97/12/7 ساعت 8 تا 10 در محل اتاق شوراي اين گروه  برگزار شد. شبكه علمي مهندسي كامپيوتر استان به ابتكار فن‌آوري اطلاعات و شبكه دولت  استان، با توجه به اهميت بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها و دانشجويان حوزه فناوري اطلاعات در توسعه الكترونيك و تحقق شهر هوشمند و همچنين هدايت دانش آموختگان دانشگاهي به سمت كسب و كارهاي دانش بنيان و اشتغال پايدار، ايجاد شده است.

در اين جلسه آقاي دكتر قائمي بافقي ضمن ارائه توانمندي و دستاوردهاي گروه پشنهادات ذيل را براي استفاده بيشتر از شبكه علمي كامپيوتر استان مطرح كردند. حمايت مادي و معنوي استانداري از فعاليت هاي كاربردي و حركت به سمت دانشگاه كارآفرين، عمومي سازي زمينه هاي مختلف مهندسي كامپيوتر در جامعه، مشاركت دانشگاه ها در حضور فني در جامعه و صنعت براي انجام كارهاي بزرگ ملي و نيز بين المللي سازي و حضور علمي و فني بين المللي.

سپس آقاي مهندس روح بخش و آقاي مهندس جنتي ضمن تاكيد بر اهداف شبكه علمي مهندسي كامپيوتر استان و افزايش مشاركت دانشگاهها در برنامه هاي استانداري، گزارشي از فعاليت هاي انجام شده شامل هوشمند سازي دانشگاه ها، حمايت از پايان‌نامه‌ها، سامانه هاي كارورزي، مهارت آموزي، اشتغال زايي و كاريابي ارائه دادند.  در ادامه اعضاي جلسه پيشنهاداتي شامل تدوين يك آيين نامه براي شبكه علمي مهندسي كامپيوتر استان، ايجاد سامانه اطلاع رساني بين دانشگاهي، برنامه ريزي براي همكاري پيرامون محورهاي مشترك، يافتن راه حلي براي پارادوكس فارغ اتحصيلان بيكار و فرصت هاي شغلي آزاد در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات ارائه كردند و مقرر شد موضوعات در جلسات منظم ماهانه پيگري شود.

 

 

 

 

image_2019_2_27-10_4_29_828_fG7.jpg

 

image_2019_2_27-10_4_30_133_zJP.jpg

 

 

image_2019_2_27-10_4_30_582_zuL.jpg