چهارمین کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020)

چهارمین کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020) در تاریخ ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

 

SCIOT_Poster__v.12