دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر ICCKE2020

 تاریخ برگزاری: ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹

صفحه اینترنتی کنفرانس: http://iccke2020.um.ac.ir

ICCKE2020