نمایش # 
بكارگيري نخبگان وظيفه و همكاران تحقيقاتي با شركت ايزايران در قالب طرح كسر خدمت سربازي
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان دکتر متقاضی امتحان جامع (گرایشهای هوش مصنوعی و نرم افزار)– نیمسال اول 96-97
قابل توجه دانشجویان ارشد گرایش نرم‌افزار ورودی 96
قابل توجه دانشجویان هوش مصنوعی ورودی ۹۶
قابل توجه دانشجويان ورودی ۹۶ مقطع كارشناسی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳
نرخ اجاره بهای خوابگاه در سال ۱۳۹۶
قابل توجه دانشجویان کارشناسی - کارآموزی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش نرم افزار
اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه پذيرفته شدگان دوره دكتری ۹۶ استعداد درخشان
قابل توجه متقاضیان دکتری گروه مهندسی کامپیوتر ۹۶
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی: نشست هم انديشی مسائل آموزشی با دانشجويان كارشناسی مهندسی كامپيوتر
قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد: نشست هم انديشی مسائل آموزشی با دانشجويان تحصيلات تكميلی مهندسی كامپيوتر
قابل توجه دانشجویان دکتر متقاضی امتحان جامع (گرایش نرم افزار) – نیمسال دوم ۹۵-۹۶
اطلاعیه ثبت نام بیست و دومین المپیاد دانشجویی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)
تمرکز دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان عراقی گرایش نرم افزار
دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۵-۱۳۹۶ (تکمیل ظرفیت)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)
اسامی اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۵
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (عراقی)
اطلاعیه هفته پژوهش: مسابقه برترین ارائه های نوآورانه-پژوهشی
برنامه زمانبندی آزمون جامع شفاهی گرایش هوش مصنوعی
برنامه زمانبندی آزمون جامع شفاهی گرایش نرم افزار
قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در امتحان جامع دکتری در نیمسال اول ۱۳۹۵
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)
برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان ارشد گرایش شبکه
برنامه آزمون جامع کتبی - تاریخ یکشنبه ۲۳ آبان ماه - گرایش هوش مصنوعی
برنامه آزمون جامع کتبی - تاریخ یکشنبه ۲۳ آبان ماه - گرایش نرم افزار
برنامه زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان ارشد هوش مصنوعی
برنامه آزمون جامع گروه شبکه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۱۳۹۵ (بدون استاد راهنما)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۱۳۹۵
قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی امتحان جامع (گرایش های نرم افزار و هوش مصنوعی)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار ورودی ۹۴
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه کامپیوتر
امتحان جامع دانشجویان دکتری گرایش نرم افزار
دفاع از رساله دکتری در نیمسال هفتم
آیین نامه جدید کارشناسی ارشد
تحويل مستندات سمينار كارشناسی ارشد ۹۴