لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

  1. مباحث پیشرفته درزبانهای برنامه نویسی موازی ( دکتر عبدالرضا سوادی)
  2. شبکه های عصبی ( دکتر سیدمجتبی روحانی)
  3. یادگیری ماشین ( دکتر رضا منصفی)
  4. پروژه تحقیقاتی ( دکتر )
  5. مباحث پیشرفته در پردازش تصاویر ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
  6. پایان نامه ( دکتر )