قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی امتحان جامع (گرایش های نرم افزار و هوش مصنوعی)

زمان امتحان کتبی امتحان جامع دکتری یکشنبه ۲۳ آبان و زمان امتحان شفاهی یکشنبه ۷ آذر می باشد. جزئیات آزمون در آینده اعلام می شود. در ضمن دانشجویان باید تا دوشنبه ۱۰ آبان کارنامه تحصیلی‌شان که به امضای استاد راهنمایشان رسیده است را به دبیر گرایش خود تحویل دهند.