قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عراقی (گرایش نرم افزار)

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶ در درس سمینار ثبت نام کرده‌اند باید مراحل و گام های زیر را برای درس سمینار انجام دهند.
۱- مشاهده فيلم‌هاي كلاس‌هاي سمينار سال گذشته موجود در stream.um.ac.ir. عنوان درس: سمینار - گروه کامپیوتر
۲- برگزاري جلسات منظم هفتگي با استاد راهنما
۳- شرکت در جلسه رفع اشكال روش تحقيق در تاريخ ۲۱ آذر
۴- تحويل مستندات ارائه كتبي سمينار تا تاريخ ۱۶ دی
۵- برگزاري ارائه شفاهي سمينار در تاريخ ۷ بهمن