قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در امتحان جامع دکتری در نیمسال اول ۱۳۹۵

امتحان جامع کتبی دکتری کلیه گرایش ها روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در آزمایشگاه ریزپردازنده برگزار می‌شود. شروع امتحان ساعت ۰۸:۰۰ می‌باشد.