برنامه زمانبندی آزمون جامع شفاهی روز یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

 

اشرف اسادات حیدری

(ساعت ۰۸:۳۰)

سید سعید پورمرزونی

(ساعت ۰۸:۳۰)

فائزه رمضانی

(ساعت ۱۲:۰۰)

صادق صحت بخش

(ساعت ۱۲:۰۰)

مهسا خراسانی

(ساعت ۱۳:۰۰)

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم‌افزار (دکتر عربان) *
سیستم های توزیع شده (دکتر ابریشمی) *
طراحی نرم افزارهای مطمئن (دکتر صداقت) * *
طراحی الگوریتم‌های پیشرفته (دکتر نوری بایگی) *
مباحث پیشرفته در زبانهای برنامه نویسی موازی (دکتر سوادی) *
بازیابی پیشرفته اطلاعات (دکتر انسان) * * *
طراحی الگوریتم‌های پیشرفته (دکتر ابریشمی) *
مباحث پیشرفته در سیستم عامل (دکتر نقیب زاده) *
آزمون نرم افزار (دکتر پایدار) *
معماری سیستم های موازی (دکتر نوری) *
موتورهای جستجو و وب کاوی (دکتر کاهانی) *
مباحث پیشرفته در پردازش تکاملی (دکتر روحانی) *