دانشجویانی که در این نیمسال (نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵) در درس سمینار ثبت نام کرده اند و ترم دوم تحصیلی‌شان می‌باشد، برای تحویل گزارش کتبی سمینار و ارائه سمینار تا آخر تیرماه ۱‍۳۹۶ مهلت دارند. زمانبندی برای ترم بهار ۱۳۹۶ توسط شورای تحصیلات تکمیلی تنظیم و اعلام می شود.