دانشجویانی که نیمسال دوم ۹۶-۹۵، نیمسال اول تحصیلی‌شان می‌باشد، تا ۱۵ (پانزده) اردیبهشت ماه فرصت دارند تا استاد راهنمای خود را از بین اساتید زیر مشخص کرده و فرم شماره یک (انتخاب استاد راهنما) که در سایت گروه کامپیوتر، قسمت آموزش/کارشناسی ارشد/فرم‌ها موجود است را تکمیل کرده و به دبیر تحصیلات تکمیلی گرایش نرم‌افزار آقای دکتر حمید نوری تحویل دهند.

آقای دکتر پایدار

آقای دکتر رسول‌زادگان

آقای دکتر صداقت

آقای دکتر سوادی

آقای دکتر قائمی

آقای دکتر کاهانی

آقای دکتر نقیب‌زاده

آقای دکتر نوری