از تمامی دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتری مهندسی كامپيوتر دعوت می شود تا در جلسه پرسش و پاسخ پيرامون مسائل آموزشی گروه، كه با حضور كليه اساتيد محترم گروه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲ در محل سالن اجتماعات دانشکده برگزار می گردد، شركت نمايند.

با تشكر، گروه مهندسی كامپيوتر