دانشجویانی که در این نیمسال (نیمسال دوم ۹۵-۹۶)، نیمسال دوم تحصیلی‌ خود را می گذارنند، تا چهارشنبه ۳ خرداد  ۱۳۹۶ فرصت دارند تا استاد راهنمای خود را مشخص کرده و فرم یک (انتخاب استاد راهنما) موجود در سایت گروه بخش آموزش/کارشناسی ارشد/فرم‌ها را تکمیل کرده و به دبیر تحصیلات تکمیلی گرایش نرم‌افزار (دکتر حمید نوری) تحویل دهند.