جهت ساماندهی بهتر امتیازهای همکاری با گروه، دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) تا 20 تیر 1396 مهلت دارند که فرم امتیاز همکاری با گروه خود را برای نیمسال دوم 1395-1396 به دبیر گرایش (دکتر نوری) تحویل دهند. کسانی هم که قبلا تحویل داده‌اند، لطفا با دبیر گرایش هماهنگ کنند که نمره شان ثبت شده باشد تا بعدا برایشان مشکلی پیش نیاید. برای دانشجویانی که فرم خود را تا مهلت تعیین شده تحویل ندهند، امتیاز همکاری با گروه برای نیمسال دوم 1395-1396صفر در نظر گرفته خواهد شد و مسوولیت عواقب آن با دانشجو خواهد بود.