دانشجویانی که ترم ششم تحصیلی خود را میگذرانند برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود باید از آموزش دانشکده مجوز دفاع را کسب نموده و حداکثر تا ۱۵ شهریور پایان نامه خود را به داوران تحویل دهند . آخرین مهلت دفاع جلسه دفاع از پایان نامه ۲۹ شهریور ماه می باشد .

در ضمن دانشجویان نمره همکاری با گروه خود را با دبیران گرایش چک نمایند.

تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر