به پیوست تسهیلات آموزشی ویژه قهرمانان ورزشی برای اجرا در سال تحصیلی 96-97 ابلاغ می شود