حضور در ایام تعطیلات عید نوروز در دانشکده منوط به ثبت نام قبلی در دفتر گروه می باشد. لطفا جهت ثبت نام (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، محل حضور و شماره همراه خود را به گروه اعلام نمایید.)