با توجه به آغاز ثبت نام طرح خوشه بندي دانشجويان مستعد دانشگاه فردوسي مشهد در تمامي مقاطع تحصيلي براي سومين سال متوالي، خواهشمند است جهت آگاهی از اطلاعات كامل به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://vpap.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=954&lang=fa