به اطلاع می رسانیم دوره دوم کارورزی در تابستان امسال شروع خواهد گردید. در این دوره تاکنون با ٨ شرکت تفاهم نامه ی همکاری امضا گردیده است که اسامی آنها در زیر آمده است.
دانشجویانی که علاقه مند به ثبت نام در این دوره می باشند برای هماهنگی و انجام فرآیند اداری ظرف این هفته و هفته آینده به اینجانب مراجعه کنند.
قابل توجه است که دانشجویانی که در دوره co op شرکت می کنند، نیازی به ثبت نام و گذراندن کارآموزی ندارند.
دانشجویان مشارکت کننده در طی دوره co op کماکان دانشجو محسوب شده و از تمامی امکانات دانشگاه مانند خوابگاه و غذا برخوردار خواهند بود.

دکتر زمردی - اتاق bc-121

شرکت های دارای قرارداد شامل:
1- همتا رایانه
2- آهار
3- راژمان
4- عام تکاپو
5- توتال
6- ژرف پویان
7- فناپ
8- اکسیر ایانه صبا