با سلام، به اطلاع میرساند بر اساس نتایج جلسات برگزار شده، مهلت های زمانی فرآیند شروع دوره co op به شرح زیر می باشد:

 

12 تیرماه تکمیل کاربرگ شماره 1 در جلسه معارفه توسط دانشجویان و تحویل آن حداکثر تا 13 ام تیرماه

17 تیرماه گزینش توسط کمیته کارورزی و ارسال به پذیرنده ها

25 تیرماه مهلت ارسال پاسخ درخواست ها توسط پذیرنده ها

27 تیرماه اعلام نهایی پذیرش ها به دانشجویان

31 تیرماه ارسال نامه قرارداد همکاری توسط دانشجو به گروه