قابل توجه كليه دانشجويان مهندسي كامپيوتر مقطع كارشناسي ورودي 1394 و 1395

به اطلاع مي رساند المپياد مهندسي كامپيوتر همچون سالهاي گذشته در ارديبهشت ماه 1398 برگزار مي گردد. با توجه به كسب مدال طلا و رتبه پنجم كشوري در سال گذشته، اميدواريم امسال نيز با تلاش شما دانشجويان عزيز درخشش سال گذشته تكرار گردد. با توجه به سهميه 5 نفري دانشگاه فردوسي مشهد در المپياد كامپيوتر، از دانشجويان علاقه مند كه معدل دروس اصلي و تخصصي آنها بالا بوده و آمادگي و انگيزه لازم براي شركت در اين مسابقات را دارند، درخواست مي شود حداكثر تا تاريخ 10 دي 1397 با مراجعه به سركار خانم علي اكبري، منشي گروه كامپيوتر، ثبت نام نمايند تا اعضاي تيم دانشگاه از بين ايشان انتخاب گردد.