تسهيلات برگزيدگان المپيادهاي علمي - دانشجويي كشوري

با سلام و درود،

احتراما در راستاي برگزاري بيست و چهارمين المپياد علمي-دانشجويي كشور در سال آينده و نظر به اهميت شركت دانشجويان برجسته و داراي پتانسيل هاي علمي ويژه در المپيادهاي علمي دانشجويي كشوري و همچنين ضرورت توجه به انگيزه هاي بالقوه دانشجويان مستعد براي شركت در اين رقابت، مجموعه تسهيلاتي كه برگزيدگان المپياد مي توانند از آن بهره مند گردند جهت اطلاع رساني به شرح زير اعلام مي گردد.

  1. مطابق با اصلاحيه آيين نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بر اساس  بند الف ماده 2-2 اين آيين نامه، رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي كشور مي‎توانند بدون شركت در آزمون كارشناسي ارشد و متناسب با تعداد داوطلب و ظرفيت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 كارشناسي ارشد، با معرفي مركز المپياد سازمان سنجش، مستقيماً توسط دانشگاه‎ها پذيرفته شوند.
  2. نفرات اول تا سوم مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور، مي‎توانند از جايزه تحصيلي بنياد ملي نخبگان استفاده نمايند.
  3. برگزيدگان المپياد دانشجويي كشوري (رتبه هاي اول الي سوم) مطابق با آئين نامه وقت بنياد ملي نخبگان در خصوص "تسهيلات نظام وظيفه تخصصي" از شرايط امتياز ويژه اي بهره مند هستند . اين دانشجويان پس از دانش آموختگي در مقطع كارشناسي ارشد يا  به عنوان دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مي توانند از مزاياي طرح جايگزين سربازي با طرح پژوهشي استفاده نمايند.
  4. نفرات اول تا پانزدهم المپياد علمي دانشجويي كشور مي توانند پس از پذيرش بدون آزمون در دانشگاه فردوسي مشهد، به محض ورود در طرح خوشه بندي شهاب (حداقل خوشه 2) پذيرفته شده و از تسهيلات طرح خوشه بندي شهاب استفاده نمايند.
  5. مطابق با لايحه مصوب هفدهمين جلسه هيات رئيسه دانشگاه فردوسي مشهد مورخ 1397/7/22، نفرات اول تا سوم المپياد علمي دانشجويي كشور، مي توانند از دانشگاههاي سطح يك، از دوره روزانه بدون پرداخت شهريه نوبت دوم و به صورت روزانه به دانشگاه فردوسي مشهد انتقال يابند.