ضمن ابراز تاسف و اعلام همدردي با دانشجويان و هموطنان عزيزي كه در اثر جاري شدن سيلاب اخير در برخي از شهرهاي كشور دچار آسيب شده اند و با توجه به تغيير تاريخ برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 1398 از روزهاي 5 و 6 ارديبهشت ماه سال 1398 به روزهاي 23و24 خرداد ماه، به استحضار مي رساند امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397 از تاريخ 1398/3/20 شروع و تا پايان 1398/4/5 ادامه خواهد داشت و به جهت مساعدت با دانشجويان محترمي كه در آزمون كارشناسي ارشد شركت نموده اند، در روزهاي 22، 23، 24 و 25 خردادماه، امتحانات برگزار نخواهد شد.