بدينوسيله به استحضار ميرساند در راستاي انجام رسالت تقويت توانمنديهاي دانشجويان تحصيلات تكميلي براي شروع و اجراي فعاليتهاي پژوهشي و همچنين انتشار دستاوردهاي حاصل از پژوهش، مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه چند سالي است كه اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز دانشجويان نموده است. علاوه بر اين كه  علاقمندان ميتوانند از طريق وبگاه كتابخانه مركزي و لبه كارگاه هاي آموزشي، اقدام به ثبت نام نمايند، استادان محترم راهنما نيز ميتوانند پس از مكاتبه با مدير محترم گروه،  با ذكر  چند ساعت پيشنهادي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را براي شركت در كارگاه ها معرفي كنند. بديهي است در صورت خالي بودن برنامه مكان و مدرسان محترم، اقدام لازم براي برگزاري كارگاه در ساعات پيشنهادي انجام خواهد شد. با عنايت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اطلاع رساني مراتب به كليه استادان محترم اقدام لازم صورت گيرد. ضمنا برخي از كارگاه هاي برگزار شده توسط اين مركز به شرح ذيل ميباشد :

 

آشنائي با پايگاه هاي استنادي

مديريت اطلاعات علمي: كاربردنرم‌افزار «EndNote»

آشنائي با نرم افزار استناد دهي مندليMendeley

Word پيشرفته در نگارش منابع علمي

آشنايي با سبك هاي استنادي درنوشتارهاي علمي

جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسي با تاكيد بر پايگاههاي استنادي ISI , SCOPUS

نكته‌هاي كاربردي پژوهشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، بخش اول: ازانتخاب موضوع تا ارائه پروپوزال

نكته‌هاي كاربردي پژوهشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، بخش دوم: انجام پژوهش تا دفاع از پايان نامه

آموزش خطا ياب و ويرايش متون فارسي به صورت خودكار (ويراستيار) و نكات كاربردي در Word براي نگارش منابع علمي

چگونه مجله مناسب را براي انتشار مقاله خودپيدا كنيم؟

راهكارهايي براي ارائه موفق