دوره جدید COOP در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.

طرحی همکارانه بین گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت های معتبر در حوزه های مختلف مهندسی کامپیوتر

  • این دوره فقط برای دانشجویان کامپیوتر می باشد.
  • در اين دوره که هدف آن يادگيري در ضمن تحصيل می باشد، دانشجويان به ميزان یک سال از مقطع کارشناسی خود را در شرکت های منتخب مشغول به کار می شوند.
  • دانشجويان با حضور در صنعت علاوه بر افزایش مهارتهاي عملي خود و سابقه كاري معتبر ، مي توانند از حقوق و مزايای مرتبط با شرکت ها نیز بهره مند شوند.
  • طول دوره کارشناسی در وضعیت coop نسبت به شکل رایج یک سال افزایش پیدا کرده.
  • در این وضعیت دانشجو علاوه بر گذراندن واحدهای درسی خود، در دو کارورزی تابستانی دو ماهه (کارورزی کوتاه) و دو کارورزی ترمی 4.5 ماهه (کارورزی طولانی) شرکت می کند.
  • در طی مدت کارورزی coop شما دانشجو هستید و می توانید از امکانات دانشگاه نظیر خوابگاه، تغذیه و... استفاده کنید. پس از اتمام دوره coop  شما اختیار دارید که در صورت تمایل شرکت ها در همان شرکت استخدام شوید و یا از تجربه کسب شده به نحو دیگری استفاده کنید.
  • هدف اصلی کسب تجربه کاری و حضور در صنعت است.
  • لازم به ذکر است دوره جدید کوآپ مخصوص دانشجویان ورودی 96 و 97 می باشد.