سازمان فضایی ایران به همراه وزارت راه و شهرسازی و سندیکای شرکت های شناسایی و موقعیت یابی رادیویی قصد دارد د تاریخ ۵ اسفند ماه سال جاری رویداد ارائه ایده تخصصی در حوزه ناوبری را در ۴ محور سامانه های ناوبری، زیرساخت و تجهیزات، نره افزار و ارزش افزوده و سیستمهای مکمل و ترکیبی برگزار نماید. هدف اصلی از برگزاری این رویداد نیازسنجی ناوبری کشور برای تولید راهبرد، تلاش برای رفع چالش های حوزه ناوبری و موقعیت یابی توسط بخش خصوصی و همچنین جذب ایده های نو در این زمینه است که بتواند منجر به ایجاد کسب و کارهای مربوطه شود. در این برنامه نیازهای ناوبری بخش های دولتی و خصوصی از طریق وبسایت www.dotrinex.ir در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته و به مرور زمان ایده های فناورانه جذب مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. در روز رویداد ایده شو، ایده های منتخب مطابق با نیاز احصا شده توسط تیم ها ارائه خواهند شد. سرمایه گذاران متعددی من جمله صد استارت آپ برای سرمایه گذاری بر روی ایده های برتر اعلام آمادگی کرده اند.