به اطلاع متقاضيان شركت در مصاحبه مجازي دكتراي مهندسي كامپيوتر (گرايش هاي هوش مصنوعي و مهندسي نرم افزار) مي‌رساند مصاحبه ه ردو گرايش در روز پنجشنبه 10 مهرماه از ساعت 8:30 صبح اغاز مي‌شود.
  • مصاحبه متقاضيان گرايش هوش مصنوعي در اتاق مجازي vroom.um.ac.ir/taherinia  با ورود بصورت مهمان انجام مي‌پذيرد. داوطلبان لطفا 15 دقيقه قبل از زمان تعيين شده خود در جدول زماني مربوطه، در اتاق انتظار به ادرس vroom.um.ac.ir/vahedian حضور يابند تا به محض اتمام مصاحبه نفر قبلي به آن‌ها اعلام شود، به اتاق مصاحبه وارد شوند.
  • مصاحبه متقاضيان گرايش مهندسي نرم افزار در اتاق مجازي vroom.um.ac.ir/rasoolzadegan  با ورود به صورت مهمان انجام مي پذيرد. داوطلبان لطفا 15 دقيقه قبل از زمان تعيين شده خود در جدول زماني مربوطه، در اتاق انتظار به ادرس http://vroom.um.ac.ir/y_sedaghat حضور يابند تا به محض اتمام مصاحبه نفر قبلي به آن‌ها اعلام شود، به اتاق مصاحبه وارد شوند.
  • در صورت بروز هر گونه مشكل با دفتر گروه مهندسي كامپيوتر به شماره  38806059-051 تماس حاصل نماييد.