ساعت مصاحبه متقاضیان رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و نرم افزار به شرح زیر می‌باشد.
زمان مصاحبه نیز روز پنج شنبه دهم مهر ماه خواهد بود.