به اطلاع دانشجویان ورودی سال ۹۹ کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی کامپیوتر می‌رساند جلسه معارفه و ارائه توضیحات درباره دوره تحصیلی و آشنایی با قوانین آموزشی و پژوهشی روز یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۲ به صورت مجازی در آدرس https://vroom.um.ac.ir/vahedian برگزار خواهد شد.

به همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۹ توصیه اکید می‌شود در این جلسه شرکت نمایند.