جهت مشاهده راهنمای مصاحبه دکتری به صورت غیرحضوری ویژه داوطلبان مهندسی کامپیوتر اینجا را کلیک کنید.