احترامأ به استناد به نامه شماره 25229 مورخ 1400/04/26 در خصوص تعطيلات تابستاني 1400 (از تاريخ 1400/05/23 لغايت 1400/06/04)،  به اطلاع می‌رساند درخواست‌هاي دانشجويان در خصوص تردد به دانشكده در ايام فوق تأييد نمی‌گردد. ​