ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و آرزوی موفقیت برای ایشان، به اطلاع می‌رساند کلاسهای این عزیزان از روز شنبه ۱۷ مهر به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه این راهنما را مطالعه کنید.
همچنین انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان توسط گروه انجام شده و مطابق با راهنما می‌توانند در کلاسها شرکت کنند.

جهت دسترسی سریعتر به اطلاعیه‌های گروه در کانال اطلاعیه‌های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر @fum_ce_edu عضو شوید.