لطفا با وارد شدن به لینک زیر عضو کانال اطلاع رسانی درس مبانی کامپیوتر شوید.

 

https://t.me/joinchat/H9twsxUg5cVmZTc8