گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است تا به خواست خداوند منان و به ميمنت هشتمين امام همام علي ابن موسي الرضا (ع) و با همکاری علمی دانشگاه اصفهان، ميزبان برگزاری ششمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد باشد.
برای اطلاعات بیشتر به https://sciot2022.um.ac.ir/ مراجعه نمایید.
23-24 شهريور ماه 1401