به اطلاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر می‌رساند کلیه دروس تحصیلات تکمیلی (به تبصره ها توجه فرمایید) از تاریخ ۲۰ فروردین ماه به صورت حضوري برگزار می گردد.

- دروسی که دانشجویان بین الملل بیش از نیمی از کلاس را شامل می شوند همچنان مجازی برگزار می گردند.

- دروسی که استاد مربوطه خارج از کشور هستند همچنان مجازی برگزار می گردند.