اطلاعيه شماره 2

با سلام، عناوين دروس كارشناسي   با ثبت نام 31-40 نفر براي برگزاري حضوري/تركيبي از روز شنبه 27 فروردين ماه به شرح زير اعلام ميشود.

نام درس

برنامه سازي پيشرفته

معماري كامپيوتر

طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي

رياضيات گسسته

مهندسي نرم افزار 2

آزمون نرم افزار

مباني داده كاوي

برنامه نويسي چند هسته اي

سيستم هاي چند رسانه اي

مباني رايانش ابري

مباني وكاربردهاي هوش مصنوعي (گروه2 )