به اطلاع متقاضیان محترم می رساند مصاحبه دکتری روز پنحشنبه ۱۹ خرداد برگزار می گردد.