احتراما ضمن تبريك ميلاد پيامبر اكرم و امام صادق عليهم السلام به استحضار مي رساند كه يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي كامپيوتر و دانش ICCKE2021 توسط گروه مهندسي كامپيوتر در تاريخ 28 تا 29 اكتبر 2021 (6و7 آبان 1400) بصورت مجازي برگزار مي شود.

برنامه ريزي كنفرانس در https://iccke2021.um.ac.ir/Home/Content?id=10 قابل مشاهده است.