عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعاتمحمود نقیب زاده۲۰۰۰-۷
طراحی کنترل‌کننده عصبی پایدارساز برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطیسیدمجتبی روحانی۲۰۰۱-۱۲
یک روش برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی توسط شبکه عصبی با اثبات پایداریسیدمجتبی روحانی۲۰۰۲-۴
چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیوحمیدرضا پوررضا۲۰۰۳-۴
یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم‌های رمز قطعه‌ای با ساختار جانشینی- جایگشتیعباس قائمی بافقی۲۰۰۴-۳
تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمنعباس قائمی بافقی۲۰۰۵-۳
طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتریمحمدحسین یغمائی مقدم۲۰۰۵-۳
تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکیبهشید بهکمال۲۰۰۵-۴
روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبتهادی صدوقی یزدی۲۰۰۶-۸
برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریرحسین دلداری۲۰۰۷-۷
مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLSمحمدحسین یغمائی مقدم۲۰۰۸-۸
ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاهبهشید بهکمال,محسن کاهانی۲۰۰۸-۱۱
تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوفهادی صدوقی یزدی۲۰۰۹-۱
آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلیحمیدرضا پوررضا۲۰۰۹-۴
استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)بهشید بهکمال,محسن کاهانی۲۰۰۹-۶
زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیرعباس رسول زادگان۲۰۰۹-۹
آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهدعابدین واحدیان مظلوم۲۰۱۰-۳
محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی هامحمود نقیب زاده۲۰۱۰-۸
آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلیحمیدرضا پوررضا۲۰۱۰-۱۰
تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارتعابدین واحدیان مظلوم۲۰۱۰-۱۰
به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمهمحسن کاهانی۲۰۱۱-۱
ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وببهشید بهکمال,محسن کاهانی۲۰۱۱-۳
شناسایی زودهنگام دیابت رتبنوپاتی به کمک پردازش تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی ته چشمحمیدرضا پوررضا۲۰۱۱-۳
تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویرحمیدرضا پوررضا۲۰۱۱-۸
الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبانسیدمجتبی روحانی۲۰۱۱-۹
تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافتهسیدمجتبی روحانی۲۰۱۱-۹
بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فرورویحمیدرضا پوررضا۲۰۱۱-۱۱
استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sortedمحمود نقیب زاده۲۰۱۲-۱
ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمیبهشید بهکمال,محسن کاهانی۲۰۱۲-۴
مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Zعباس رسول زادگان۲۰۱۳-۱
نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استنادمحسن کاهانی۲۰۱۳-۲
طبقه بند تک کلاسه گرانش گرای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبانهادی صدوقی یزدی۲۰۱۳-۳
یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشدهمحمود نقیب زاده۲۰۱۳-۸
آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازیحمیدرضا پوررضا۲۰۱۳-۹
بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیکهادی صدوقی یزدی۲۰۱۳-۹
مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلمحمیدرضا پوررضا۲۰۱۴-۱
ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد توسط تصاویر چهرهعباس رسول زادگان۲۰۱۴-۹
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسیمحسن کاهانی۲۰۱۴-۹
اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌هاعباس رسول زادگان۲۰۱۵-۳
رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهرانهادی صدوقی یزدی۲۰۱۶-۱
شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثریعلی مهریزی,هادی صدوقی یزدی۲۰۱۶-۱
نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکتهادی صدوقی یزدی۲۰۱۶-۱
یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPUحسین دلداری,سعید ابریشمی۲۰۱۶-۱
ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهدسیدامین حسینی سنو۲۰۱۶-۳
مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌هاعباس رسول زادگان۲۰۱۶-۳
اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌هاعباس رسول زادگان۲۰۱۶-۷
آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینههادی صدوقی یزدی۲۰۱۶-۸
فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلیهادی صدوقی یزدی۲۰۱۶-۸
محاسباتِ فراگیر (محاسبات همه‌جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبودِ کیفیتِ فرآیندِ مدیریتِ بحرانحسین دلداری,سعید ابریشمی۲۰۱۶-۹
بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجرهمحمدحسین یغمائی مقدم۲۰۱۶-۱۱
روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویرامیر حسین طاهری نیا۲۰۱۶-۱۱
مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنهامحسن کاهانی۲۰۱۶-۱۲
مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کارحمید نوری۲۰۱۷-۳
شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)محسن کاهانی۲۰۱۷-۴
نشانه گذاری نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل موجک ترفیع و نزدیکترین همسایه جهت تشخیص دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستریامیر حسین طاهری نیا۲۰۱۷-۴
مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیوحمیدرضا پوررضا۲۰۱۷-۷
نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستریامیر حسین طاهری نیا۲۰۱۷-۷
ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیمسیدامین حسینی سنو۲۰۱۷-۹
شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامیمحسن کاهانی۲۰۱۷-۱۰
دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندهامحسن کاهانی۲۰۱۷-۱۲
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد)آلاء اکرامی فرد۲۰۱۷-۱۲
مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتیحمیدرضا پوررضا۲۰۱۷-۱۲
تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیتسیدامین حسینی سنو۲۰۱۸-۲
Data Clustering Based On Key Identificationاحسان فضل ارثی۲۰۱۸-۳
تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیلحمیدرضا پوررضا۲۰۱۸-۳
مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معناییمحسن کاهانی۲۰۱۸-۳
ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزیمصطفی نوری بایگی۲۰۱۸-۴
ارائه یک روش مبتنی بر یادگیری برای تخمین و ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندیبهشید بهکمال۲۰۱۸-۴
انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسیمحسن کاهانی۲۰۱۸-۴
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسیمحسن کاهانی۲۰۱۸-۴
ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنهامحسن کاهانی۲۰۱۸-۴
طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسبهادی صدوقی یزدی۲۰۱۸-۴
مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقههادی صدوقی یزدی۲۰۱۸-۴
ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسیآلاء اکرامی فرد۲۰۱۸-۶
ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF)هادی صدوقی یزدی۲۰۱۸-۶
رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ایاحد هراتی۲۰۱۸-۹
مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزارعباس رسول زادگان۲۰۱۸-۱۱
زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلطیاسر صداقت۲۰۱۹-۱
تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمندسیدامین حسینی سنو۲۰۱۹-۲
حمله کور بر روی تصاویر نشانه‌گذاری‌شده مبتنی بر قطعه‌بندی و تشابه غیر محلیامیر حسین طاهری نیا۲۰۱۹-۴
اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمزحمیدرضا پوررضا۲۰۱۹-۶
تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌هاعباس رسول زادگان۲۰۱۹-۶
شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزیامیر حسین طاهری نیا,هادی صدوقی یزدی۲۰۱۹-۶
Planelet Transform: A New Geometrical Wavelet for Compression of Kinect-like Depth Imagesاحد هراتی,عابدین واحدیان مظلوم۲۰۱۹-۹
ارتباط الگوی سیمای سرزمین و رسوب در برخی از زیرحوزه‌های آبخیز استان گلستانرضا منصفی۲۰۱۹-۱۰
ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمندهاله امین طوسی۲۰۱۹-۱۲
طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌هاهادی صدوقی یزدی۲۰۱۹-۱۲
A New Framework for Increasing the Sustainability of Infrastructure Measurement of Smart Gridمحمدحسین یغمائی مقدم۲۰۲۰-۱
طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکههاله امین طوسی۲۰۲۰-۲
سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشیمحمدحسین یغمائی مقدم۲۰۲۰-۳
الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشردههادی صدوقی یزدی۲۰۲۰-۴
اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنانسیدامین حسینی سنو۲۰۲۰-۸
استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندیهادی صدوقی یزدی۲۰۲۰-۹
بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایرانسیدمجتبی روحانی۲۰۲۰-۱۱
طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویرحمیدرضا پوررضا۲۰۲۰-۱۱
آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا پوررضا۲۰۲۰-۱۲
پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگومحسن کاهانی۲۰۲۱-۱
تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزارسیدامین حسینی سنو۲۰۲۱-۱
Concept drift detection in business process logs using deep learningمحسن کاهانی,بهشید بهکمال۲۰۲۱-۲
استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارهامحسن کاهانی۲۰۲۱-۴
Extraction of Effective Textual and Semantic Features in Learning to Rank for Web Document Retrievalفائزه انسان۲۰۲۱-۷
نگاشت ویژگی صریح دقیق متناهی‌البعد برای توابع هستهسید کمال الدین غیاثی شیرازی۲۰۲۲-۹
پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسطاحد هراتی,امیر حسین طاهری نیا۲۰۲۲-۱۱
Online learning of positive and negative prototypes with explanations based on kernel expansionسید کمال الدین غیاثی شیرازی,احد هراتی۲۰۲۳-۳
بهبود روشهای همگام سازی بین بلاکی در کوداعبدالرضا سوادی۲۰۲۳-۱۱
ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مندسید کمال الدین غیاثی شیرازی۲۰۲۴-۱
مروری بر روش‌های پنهان‌نگاری تصویر منطبق با محتوااحد هراتی,امیر حسین طاهری نیا۲۰۲۴-۱